موسسه زبان‌های خارجی چیت‌سازان

درخواست همکاری در موسسه زبان‌های خارجی چیت‌سازان

برای ارسال درخواست فرم زیر را تکمیل نموده و مدارک خود را به صورت اسکن شده در فایل های پیوستی ارسال نمایید.

تماس باما

041 4146

شعبه پاستور (مرکزی و انتشارات)

تبریز، پاستور جدید، مابین ارتش و حاج جبار نائب، پلاک ۱۸